Door de ervaring met projecten voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers, van MKB tot overheden, kan DuConcepts nagenoeg elke opdrachtgever die werk wil maken van verduurzaming bijstaan.

De samenwerking kan bestaan uit, samen met de opdrachtgever, doornemen van de primaire processen van de klant om samen te bepalen of er snelle stappen genomen kunnen worden. Dit kan varieren van hele platte maatregelen zoals het laten installeren van bewegingssensoren tot het laten instellen van het klimaatsysteem en eventuele liftinstallaties.

Van de andere kant kan DuConcepts u ook helpen met het vormgeven van uw eigen ideeen. DuConcepts kan uw idee voor verduurzaming tot wasdom brengen, en kan samen met u zorgen voor een grote impact. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de zakelijke reiskosten te reduceren en het milieu-impact van de resterende kilometers te verkleinen.

Het financiële deel is natuurlijk net zo belangrijk. Aan duurzame innovatie hoort een sluitende business case ten grondslag te liggen. Ook hiermee heeft DuConcepts ruimte ervaring opgedaan, van het ontwikkelen van rekenmodellen tot het toegang krijgen tot nationale en internationale subsidiegelden en het zoeken en vinden van (institutionele) investerende partijen.

Ten slotte is de mogelijkheid om als spreker op uw bijeenkomst bij te dragen om bijvoorbeeld uw projecten nader toe te lichten en voor uw medewerkers en relaties te presenteren. Zoals een presentatie over Publiek-Private Samenwerking op het gebied van verduurzaming voor een Duurzaamheidscongres van de OESO.