Het is eenvoudiger om in knelpunten en kosten door klimaatverandering te denken dan in kansen op het gebied van duurzame energie. DuConcepts kijkt niet alleen naar individuele kansen, maar creëert samen met u de verbinding ertussen die voor een synergie effect zorgen. Door Innovatieve Duurzaamheidsconcepten te ontwikkelen komt u wellicht tot de conclusie dat u kostenneutraal kunt investeren wanneer u integraal duurzame mobiliteit, huisvesting en energie samenpakt.

Waarschijnlijk bent u niet op zoek naar een partij die zonnepanelen levert voor een paar woonhuizen of een enkel bedrijfspand. U zoekt naar een totaalconcept voor duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzame bedrijfshuisvesting om een maximaal rendement en positieve exposure te bereiken in uw omgeving.

Samen werken aan het reduceren van fossiel brandstofverbruik en dit opvangen met nieuwe technieken is waar DuConcepts voor staat. Pak energie-transitie aan om zowel kostenbesparing voor gebruikers door te realiseren als het optimaal herinvesteren van deze financiële opbrengsten en hergebruik van energie. Graag onderzoek ik samen met u de mogelijkheden voor slimme opslag van opgewekte energie.
 

Kansen voor kostenneutrale duurzame energie


Vehicle to the grid

Denk aan een luchthaven die elektrische voertuigen van bezoekers op long term parking gebruikt om opgewekte energie op te slaan en 's avonds te gebruiken. Zo'n vehicle to the grid oplossing biedt velen voordelen. Zowel functioneel als financieel. Dit duurzaamheidsconcept is natuurlijk ook op het niveau van woonwijken te ontwikkelen.

Zonnepanelen na asbestsanering

Denk aan een bedrijfspand dat asbestsanering aangrijpt als mogelijkheid om nieuwe duurzame daken te leggen. De opgewekte energie kan worden gebruikt voor het opladen van electronische voertuigen. Kostenreductie door vermindering van het verbruik van fossiele energie kan aangewend worden voor het financieren van de asbestsanering.

Goed doordachte duurzaamheidsconcepten spreken Nederlandse burgers aan. In een tijd waarin een écht totaalconcept nog in de kinderschoenen staat, is uw opvalwaarde groot en het aanzien hoog. U laat zien dat verduurzaming in de filosofie van uw organisatie past en zorg draagt voor uw omgeving. Laten we samen onderzoeken waar uw kansen liggen!