Duurzame mobiliteit is meer dan het rijden van een elektrische auto of fiets. Veel meer. Door Innovatieve verduurzamingsconcepten wordt mobiliteit onderdeel van een totaaloplossing voor duurzaamheid. Het is een uitdaging om mensen mee te krijgen in het Nieuwe Energie Denken (NED).
Routines en gewoontes waarvan de basis decennia geleden is gelegd, moeten nu opengebroken worden. Dit soort uitdagende opdrachten vormen het startpunt voor uw duurzaamheidsprojecten. Ik ben graag bereid om u hierbij te ondersteunen.

Innovatieve concepten op het gebied van duurzame mobiliteit lijken soms nog ver in de toekomst. De Wet Milieubeheer verplicht ondernemers en overheid daarom sinds 2018 tot actie over te gaan. Deze milieuwet legt op grote lijnen vast welke instrumenten ingezet kunnen worden ter bescherming van ons milieu.

De visie van DuConcepts op duurzame mobiliteit is een meervoudige werking van een enkelvoudige investering. Duurzame mobiliteit en het rendement hieruit staat niet op zichzelf. Het is een integraal onderdeel van een totaalconcept voor duurzaamheid met meerdere voordelen uit dezelfde investering.

Denk bijvoorbeeld aan de investering om een parkeerterrein bij een winkelcentrum te voorzien van een afdak van composietmaterialen met zonnepanelen. Het winkelend publiek parkeert niet alleen in de schaduw op warme dagen, maar kan zich op koude en regenachtige dagen droog en comfortabel van de parkeerplaats naar de entree begeven. Opbrengsten van de zonnepanelen kunnen op haar beurt dienen als financiering van oplaadpalen voor elektrisch vervoersmiddelen. Op lange termijn een milieuverantwoorde en kostenneutrale oplossing voor u en uw omgeving.