Projecten

In alle projecten die zijn of worden uitgevoerd door DuConcepts is verduurzaming de rode draad. Soms gaat het om het faciliteren van afzet van zonnepanelen, soms om het initiëren en realiseren van complexe projecten tot verduurzaming. Op deze pagina vindt u een bloemlezing van de projecten van de afgelopen tien jaar.