Het bedrijventerrein De Weuste Noord in Wierden zou niet op korte termijn worden geëxploiteerd als bedrijventerrein. De gemeente had de ambitie om het terrein duurzaam te laten herbestemmen. Daartoe is een onderzoek uitgevoerd om allereerst vast te stellen welke definitie voor Wierden geldt als duurzaam.

Hierbij is een matrix opgesteld waardoor niet alleen de kwantitatieve argumenten zoals financiele opbrengst per hectare maar ook de kwalitatieve aspecten zoals beeldkwaliteit en het inzetten van personen met een afstand tot werk aan de orde kwamen. De matrix is samen met leden van de werkgroep vastgesteld en ingevuld, waarna er op basis van de uitkomsten invulling gegeven is aan de mogelijke realisatie. Opties waren een PV-installatie, Olifantsgras en innovatieve oplossingen zoals Plant-E.

Uiteindelijk bleek dat een PV-installatie van ongeveer 4 MegaWattpiek de beste invulling gaf aan de duurzaamheidsambitie van Wierden. Deze PV-installatie is gegund aan en gerealiseerd door de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter.

Zie www.weustestroom.nl

Uitgevoerde Werkzaamheden

  • Adviseur PV
  • Adviseur Duurzaam Herbestemmen

Heeft u vragen?

abstract art burnt color 266429

Neem dan contact op met Ivo Stroeken via +31 (0)6 506 344 06 of stuur een e-mail.

Neem contact op