Univé is een coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk. Een aantal van haar verzekerde leden heeft een of meerdere asbestdaken op het terrein. De sanering en renovatie van deze daken zal hoe dan ook in de komende periode plaatsvinden en legt een groot kapitaalbeslag op de P&L van de onderneming(en).

Voor de voormalige agrarische klanten is deze investering bijna niet te dragen. Duurzame Zekerheid van Univé voorziet erin dat deelnemende klanten geholpen worden met de asbestsanering en dakrenovatie. Dit gebeurt voor de klant zoveel mogelijk kosteloos. In “ruil” daarvoor wordt er een opstalrecht gevestigd op alle voor zonne-energie geschikte daken. Hierop worden zonnepanelen geplaatst. De opgewekte energie wordt via een separaat allocatiepunt op het elektriciteitsnet ingevoed. Deze opgewekte energie wordt via een partner met leveringsvergunning aan de particuliere leden van Unive verkocht, wat weer leidt tot een verruiming van de businesscase. Mijn rol bij deze propositie is van initiator, samen met de initiatiefnemer van Unive Oost, via acquisitie samen met de adviseurs van Unive tot technisch adviseur van de centrale organisatie op het gebied van solar en PV.

 

Uitgevoerde Werkzaamheden

  • Initiator
  • Acquisitie samen met de adviseurs van Unive
  • Technisch adviseur van de centrale organisatie op het gebied van solar en PV

Heeft u vragen?

abstract art burnt color 266429

Neem dan contact op met Ivo Stroeken via +31 (0)6 506 344 06 of stuur een e-mail.

Neem contact op