In opdracht van de (voormalige) stadsregio Rotterdam is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of er op het eiland Voorne-Putten interesse was in elektrisch deelvervoer.

Dit deelvervoer kon bestaan uit verschillende modaliteiten, zoals E-bikes, E-scooters en elektrische auto’s. Er is gekeken bij het op het eiland gevestigde groot-MKB of er voldoende interesse was om (zakelijke) lokale verplaatsingen te laten uitvoeren met e-bikes in plaats van met reguliere auto’s. Daarnaast is gekeken of er binnen het kleine MKB en bewoners in kernen interesse was in elektrische deelauto’s.

De conclusie was dat er interesse was in substitutie van auto-verplaatsingen naar fietsverplaatsingen mits de vergoedingen interessant genoeg waren. Voor elektrisch deelvervoer was de tijd nog niet rijp.

Focusgebieden

Uitgevoerde Werkzaamheden

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Inventarisatie vervoerswensen

Heeft u vragen?

abstract art burnt color 266429

Neem dan contact op met Ivo Stroeken via +31 (0)6 506 344 06 of stuur een e-mail.

Neem contact op