Er is een grote groep agrarische bedrijven waarbij een deel van de daken van asbesthoudende platen voorzien is. Daarbij was er een wetsvoorstel om, in verband met het risico op de volksgezondheid, asbesthoudende daken per 31-12-2024 te verbieden.

De propositie FuturePROOF bestond uit een drietal werkzaamheden die voor de klant uit handen genomen werden. Het saneren van het asbestdak, het renoveren van het dak gebruik makend van Kingspan isolerende PIR-sandwichpanelen en het plaatsen van zonnepanelen. De opgewekte zonne-energie droeg bij aan de reductie van het eigen energieverbruik en, wanneer gecombineerd met SDE+-subsidie, tot extra inkomsten.

De totale kosten werden voorgefinancierd door Kingspan en Eneco Wind & Solar, waarna de klant na overdracht van de assets na realisatie, in een financial leasevorm het uitstaande bedrag terug betaalde.

Focusgebieden

Uitgevoerde Werkzaamheden

  • Projectleider

Heeft u vragen?

abstract art burnt color 266429

Neem dan contact op met Ivo Stroeken via +31 (0)6 506 344 06 of stuur een e-mail.

Neem contact op