De gemeente Capelle aan den IJssel heeft grote ambities op klimaatgebied. In 2050 wil de gemeente klimaatneutraal zijn, de maatregelen en beleidsdoelstellingen om dit te bereiken staan samengevat op https://www.duurzaamcapelle.nl.

Om deze ambitie te realiseren is de steun en de medewerking van de in de gemeente gevestigde ondernemers onmisbaar. Gelukkig zijn er al veel ondernemers die grote stappen zetten op duurzaamheidsgebied en die ook fungeren als koploper en in veel gevallen als voorbeeld voor concurrenten en collega’s.  De Projectleider Duurzame Economie was belast met het initieren en (laten) realiseren van duurzaamheidsmaatregelen door de ondernemers.

100 ondernemers in Capelle hebben een Energiescan laten uitvoeren, waarbij de quick wins op klimaatgebied werden geidentificeerd. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van armaturen door Led-armaturen, het waterzijdig inregelen van CV-installaties en het laten installeren van zonnepanelen. Het realiseren van de maatregelen heeft geleidt tot een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 door de de Capelse ondernemers. Daarnaast heeft een aantal ondernemers besloten om te participeren in Zon Op Bedrijfsdaken in Capelle, waarbij voor ruim 4 MegaWatttpiek aan zonne-energie SDE+-subsidie is aangevraagd en toegekend. Mijn taak als projectleider was ervoor zorgen dat de propositie tot stand kwam door te zoeken naar partners, zowel operationeel als strategisch. Daarnaast was ik in het beginproces betrokken bij de acquistitie en de realisatie, totdat het team werd uitgebreid. De begeleiding van partners en nieuwe collega’s behoorde ook tot de taken.

Focusgebieden

Uitgevoerde Werkzaamheden

  • Projectleider
  • Acquistitie en realisatie

Heeft u vragen?

abstract art burnt color 266429

Neem dan contact op met Ivo Stroeken via +31 (0)6 506 344 06 of stuur een e-mail.

Neem contact op