Er worden in Nederland ongekende hoeveelheden zonnepanelen geinstalleerd. Over het algemeen leidt dit niet tot grote problemen. Toch zijn er, wanneer er gekeken wordt naar de installatiekwaliteit en installatievereisten, grote verschillen met Vlaanderen en Duitsland. Een gevolg hiervan is het toenemende aantal incidenten waarbij zonnepanelen betrokken zijn.

Het gevolg is dat in toenemende mate verzekeraars van onderliggende panden voorzichtig zijn met het opnemen van zonnestroominstallaties in de dekking. “De Branche” ziet dit met lede ogen aan, vanuit de perceptie dat “zij”, de verzekeraars, met nieuwe eisen komen wanneer “de klant er al lang uit is”.

Vanuit het perspectief van de verzekeraar is een risico veroorzaakt door een PV-installatie met een relatief laag verzekerd bedrag op een onderpand met een verzekerd bedrag dat vele male hoger ligt, volstrekt begrijpelijk. Om de twee uitersten te kunnen samenbrengen wordt er gewerkt aan een document dat door het Verbond van Verzekeraars en de branche gedragen wordt waarin alle maatregelen staan waaraan een veilig systeem moet voldoen. Dit zijn niet alleen de systeemvereisten maar ook vereisten aan gebouwen, waardoor de integrale veiligheid van het PV-systeem wordt vergroot.

Focusgebieden

Uitgevoerde Werkzaamheden

  • Adviseur PV

Heeft u vragen?

abstract art burnt color 266429

Neem dan contact op met Ivo Stroeken via +31 (0)6 506 344 06 of stuur een e-mail.

Neem contact op